Ôn tập : Hai đường thẳng vuông góc trang 50 SGK – toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không.

Bài giải:

a) HI và IK vuông góc với nhau.

b) MP và MQ không vuông góc với nhau.


Câu 2.

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau là:

AB và BC; AD và DC; DA và AB; BC và CD.

 

Câu 3. Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Bài giải :

a) Có 2 cặp cạnh vuông góc với nhau là: AE và ED; ED và DC.

b) Có 2 cặp cạnh vuông góc với nhau là: MN và NP; NP và PQ.

 

Câu 4. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc  với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Bài giải:

a) BA và AD; AD và DC vuông góc với nhau.

b) AB và BC; BC và CD không vuông góc với nhau.

 

Xem thêm Hai đường thẳng song song tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận