Những dạng câu bị động riêng lẻ trong Tiếng Anh

Đang tải...

Những dạng câu bị động riêng lẻ trong Tiếng Anh

Bị động của câu mệnh lệnh

 Trước hết các em cũng nên biết cách nhận dạng ra câu mệnh lệnh. Đó là câu không có chủ từ, mà là động từ nguyên mẫu đứng đầu câu.

Công thức: xem sơ đồ

Những dạng câu bị động riêng lẻ trong Tiếng Anh

 Thêm Let đầu câu

 Đem túc từ câu trên xuống

Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia)

 Đổi động từ thành P

 Các phần còn lại (nếu có ) viết lại hết

 Ví dụ:

Write your name on the blackboard.

– Thêm Let đầu câu:

Let…..

– Đem túc từ câu trên xuống: (your name)

Let your name …..

– Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia):

Let your name be…..

– Đổi động từ thành P ( write => written)

Let your name be written…..

– Các phần còn lại viết lại hết (on the blackboard )

Let your name be written on the blackboard

NHỮNG DẠNG BỊ ĐỘNG RIÊNG LẺ

 Mẫu 1 :

 Mẫu này có dạng :

It is sb’s duty to inf.

 => Sb (be) supposed to inf.

 Ví dụ:

It’s your duty to do this work.

=> You are supposed to do this work.

Mẫu 3:

Mẫu này có dạng :

It is impossible to do sth

=> Sth can’t be done.

Ví dụ:

It is impossible to repair that machine.

=> That machine can’t be repaired

Mẫu 4:

Mẫu này có dạng :

S + enjoy + Ving + O

 => S + enjoy + O being + P.P

 Ví dụ:

We enjoy writing letters.

=> We enjoy letters being written.

Mẫu 5:

Mẫu này có dạng :

S + recommend / suggest + Ving + O

 => S + recommend / suggest that S + should be p.p

 Ví dụ:

He recommends building a house.

He recommends that a house should be built

Ghi nhớ:

Các động từ dùng with thay cho by :

Crowd , fill , cover

Ví dụ:

Clouds cover the sky.

=> The sky is covered with clouds.

Những dạng câu bị động riêng lẻ trong Tiếng Anh

– Xem thêm :

+ Cách sử dụng câu mong ước trong Tiếng Anh

+ Cách dùng câu gián tiếp trong Tiếng Anh

+ Công thức và cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận