Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) – Bài tập Toán 3

Đang tải...

Hoc360.net xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh lớp 3 : Bài tập Toán 3. Tài liệu phù hợp với Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nêu trong Toán 3 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiết 19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) 

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

a)  32 × 3

…………………

…………………

…………………

b)  11 × 6

…………………

…………………

…………………

3. Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

                                                Bài giải

4. Tính :

a) 12 × 2 + 38 = ………………………..

b) 32 × 3 – 18 = ………………………..

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận