My new school – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

Đang tải...

Đáp án : My new school

I. 1. B 2. A 3. D 4. A 5. C
II. 1. D 2. D 3. A 4. D 5. B
III. 1. D 2. A 3. C 4. B 5. B
IV. 1.C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D
8. C 9. B 10. D 11. A 12. A 13. B 14. C 15. D
V. 1. B 2. A 3. D
VI. l.C 2. A 3. D 4. B 5. A
VII. 1. B 2. C 3. A 4. C 5. D
VIII. 1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. A 7. C

Tải về file PDF >> Tại đây

My new shool >> Tại đây

Xem thêm

My home – Đáp án >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận