Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Hình 9

Đang tải...

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  1. LT (nêu mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác vuông thông qua sin, cos, tg và cotg)
  2. Bài tập

Bài 1. Giải tam giác ABC vuông tại A biết:

a) b = 10, C = 30°

b) c = 10, C = 45°

c) a = 20, B = 35°

d) b = 18, c = 21

e) b = 28; c = 21

f) a = 10; b = 6

g) c’ = 25, b’ = 64.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 15, B = 50°. Tính AB, BC, phân giác CD.

Bài 3. Cho tam giác ABC trong đó BC = 11, ABC = 38°, ACB = 30°. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC. Tính AN và AC.

Bài 4. Cho tam giác đều ABC cạnh 5 và góc ADB = 40°. Tính AD và DB

Bài 5. Cho α = 20°; β = 24°, a = 8,5m. Tính CH

Bài 6. Tính AB

File PDF

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận