Lý thuyết và bài tập Phép biến hình, phép tịnh tiến – Hình học 11

Đang tải...

Tính chất 2: Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

II. Bài tập

Bài 1.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Tài liệu tổng hợp các chuyên đề Hình học 11

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận