Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Trung thực – Tự trọng – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A – Mục tiêu bài học

      – Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Trung thực – Tự trọng.

      – Sử dụng các từ đã học để đặt câu.

B – Tìm hiểu nội dung (Hướng dẫn làm bài tập)

1. Chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào ô trống trong đoạn văn sau:

Đoạn văn đã điền từ thích hợp vào ô trống

      Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo: “Minh là một học sinh có lòng tự trọng.” Là học sinh giỏi nhất nhưng Minh không tự kiêu. Minh giúp đỡ các bạn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bạn hay mặc cảm, tự ti nhất cũng dần dần thấy tự tin hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào tự ải. Lớp 4A chúng em rất tự hào về bạn Minh.

2. Chọn từ ứng với mỗi nghĩa sau: (Chọn như dưới đây là đúng).

      – Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó.     –       trung thành

      – Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi.     –       trung kiên 

      – Một lòng một dạ vì việc nghĩa.     –       trung nghĩa

      – Ăn ở nhân hậu, thật thà trước sau như một.     –       trung hậu

      – Ngay thẳng thật thà.     –       trung thực

3. Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm).

a. Trung có nghĩa là “ở giữa”: trung thu, trung bình, trung tâm.

b. Trung có nghĩa là “một lòng một dạ”: trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu, trung kiên.

4. Đặt câu với một từ đã cho ở bài tập 3.

      – Sức học của bạn Lan chỉ ở mức trung bình.

      – Anh Trỗi rất trung thành với lí tưởng của cách mạng.

      – Ông ấy là một con người rất trung nghĩa.

      – Cậu bé Chôm là một người trung thực dám nói lên sự thực.

      – Tháng tám âm lịch có Tết Trung thu.

      – Phụ nữ việt Nam trung hậu đảm đang.

      – Quận Một là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận