Luyện tập trang 38 Sách giáo khoa Toán lớp 3

Đang tải...

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3

Bài 1: 

Tìm số thích hợp :

giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3

Xem thêm : Giảm đi một số lần – Toán lớp 3

Bài 2: 

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại  1:  3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

 

                         Bài giải:

 Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

                  60 : 3 = 20 (lít)

Số quả cam còn lại trong rổ là:

                   60  : 3  = 20 (quả).

Bài 3: 

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó

giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3

Bài giải:

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận