Luyện tập – Toán 2

Đang tải...

Luyện tập dạng toán về tính nhân – Toán lớp 2

LUYỆN TẬP

  1. Số ?

  1. Tính (theo mẫu) :

   Mẫu : 2cm x 3 = 6cm                     2kg x 4 = …………….

             2cm x 5 = ……………              2kg x 6 = ……………

             2dm x 8 = ……………              2kg x 9 = ……………

  1. Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

  1. Số ?

            2 x ….. = 2                               2 + …. = 2

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Bảng nhân 2 >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận