Luyện tập chung – Toán 2

Loading...

Luyện tập chung – Toán lớp 2

LUYỆN TẬP CHUNG 

1.Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 

Loading...

2.Các số 728, 699, 801, 740 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

………………………………………………………………………..

3.Đặt tính rồi tính :

            85 – 39                               75 + 25                                     312 + 7

         ………….                           …………                               ……………

         …………..                          ………….                              ……………

         …………..                          ………….                              ……………

4.Tính :

                   24 + 18 – 28 = ………….                          3 x 6 : 2 = ………….

                                        = ………….                                        = ………….

5.Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

a) Cách 1 :……………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

b) Cách 2 : …………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập chung >> Tại đây

Related Posts

Bình luận