Luyện đề tổng hợp (Dãy số, trung bình cộng, tổng +hiệu – tỉ, tính chất chia hết) lớp 5

Đang tải...

Luyện đề tổng hợp (Dãy số, trung bình cộng, tổng +hiệu – tỉ, tính chất chia hết)

Bài

Nội dung

Đáp án

1

Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có tất cả 21 số tự nhiên khác.

….

2

Tìm một phân số biết nếu thêm 19 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 121.

….

3

Tổng của hai số bằng 28,1. Số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé.

….

4

Cho số thập phân A. Nếu chuyển dấu phẩy của số A sang trái một hàng ta được số B, nếu chuyển sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 244,332. Tìm số A.

….

5

Tính tuổi của An hiện nay biết trước đây 3 năm tuổi An bằng 20% tuổi bố An, còn sau 4 năm nữa tuổi An bằng 1/3 tuổi bố An.

….

6

Mỗi buổi sáng bác Mai tập thể dục bằng cách đi 9 bước thì lùi lại 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách điểm xuất phát bao nhiêu bước ?

….

7

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45. Tính tuổi em hiện nay.

….

8

Gia đình Tý có 4 người. Bố 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Mẹ hơn Tý 6 lần tuổi. Tuổi anh Tý kém tuổi trung bình cộng của cả nhà 16 tuổi. Hỏi anh Tý năm nay bao nhiêu tuổi ?

….

9

Trung bình cộng của ba số là 37. Tìm ba số đó biết có một số là số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số và số còn lại có 1 chữ số.

….

10

Trung bình cộng số bi đỏ, bi xanh và bi vàng là 12 viên. Số bi đỏ nhiều hơn tổng số bi xanh và bi vàng là 8. Nếu bớt 6 viên bi xanh thì số bi xanh bằng số bi vàng. Tìm số bi mỗi loại.

….

11

Trung bình cộng của 5 số bằng 96. Tìm số thứ 5 biết số này đúng bằng trung bình cộng của 4 số kia.

….

12

Heo và chó nặng 102kg. Heo và bò nặng 231kg, chó và bò nặng 177kg. Tính trung bình mỗi loại nặng bao nhiêu?

….

13

Lớp 4 A có 40 học sinh , lớp 4B có 36 học sinh . Lóp 4C có số học sinh ít hơn trung bình cộng số học sinh của cả ba lớp là hai bạn. Tính số học sinh lớp 4B.

….

14

Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214….Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào ?

….

15

Hãy cho biết các dãy số tự nhiên liên tiếp 1, 2, 3, 4, …, 2014 có tất cả bao nhiêu chữ số 5.

….

16

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng các số lẻ từ 1 đến 99. Hỏi nếu lấy kết quả của Hoa trừ đi của Lan sẽ được bao nhiêu?

….

17

Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

….

18

Tổng số trang của 8 quyển vở loại I, 9 quyển vở loại II và 5 quyển vở loại III là 1980 trang. Số trang một quyển vở loại II bằng 2/3 số trang một quyển vở loại I. Số trang của 4 quyển vở loại III bằng số trang 3 quyển vở loại II. Tìm số trang vở mỗi loại.

….

19

Cho dãy số 36, 45, 54, …. Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?

….

20

Viết các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 1998 thì cần bao nhiêu chữ số?

….

21

Cho dãy số 1, 7, 13, 19, 25,…. Trong các số 351, 400, 570, 686, 1075 những số nào thuộc dãy trên?

….

22

Trung bình cộng của 3 số là 24. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng là 28. Nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì trung bình cộng là 36. Tìm 3 số đó.

….

23

Điểm 4 bài kiểm tra môn Toán của Cúc là 7, 8, 8, 9. Hỏi để điểm trung bình môn Toán tăng lên 0,4 điểm nữa thì bài kiểm tra tiếp theo Cúc phải đạt bao nhiêu điểm?

….

24

Theo em liệu có thể tìm được số tự nhiên A và B sao cho:
(A + B) x (A – B) = 2002. Giải thích vì sao?

….

25

Có số nào chia cho 15 dư 8 và chia cho 18 dư 9 hay không?

….

26

Cho phép tính ab x ab – 8557 = 0. Hỏi phép tính sau đúng hay sai, vì sao?

….

27

Tiến làm phép chia 1935: 9 được thương là 216 và không còn dư. Không thực hiện cho biết Tiến làm đúng hay sai.

….

28

Nếu đem số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có số dư bằng nhau. Hãy tìm số dư của hai phép chia đó.

….

29

Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

….

30

Hai bạn An và Khang đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan. An đưa cho cô bán hàng 4 tờ mỗi tờ 50 000 đồng và được trả lại 72 000đồng. Khang nói: “Cô tính sai rồi”. Bạn hãy cho biết Khang nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao ?

….

31

Có 10 mẩu que lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, … , 8cm, 9cm, 10cm.

Hỏi có thể dùng cả 10 mẩu que đó để xếp thành một hình tam giác đều được không ?

….

32

Tìm thương và số dư của phép chia sau: (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x … x 15 + 200): 182.

….

 

Tải xuống file bài tập tại đây.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận