Sách giáo khoa vật lý lớp 9 

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện C1 (SGK,...

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật Lý 9 bài 1 dòng điện...

Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 2 sách vật lý 9 định luật Ôm C1...

Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 Điện trở dây dẫn...

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 4 vật lý 9 đoạn mạch nối tiếp C1...

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 đoạn mạch nối...

Bài 5. Đoạn mạch song song – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

C1 (SGK, trang 14) Quan sát sơ đồ mạch điện...

Bài 5. Đoạn mạch song song – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 Đoạn mạch song song 5.1...

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm BÀI...

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 định luật Ôm 6.1...