Bài tập phần Số thập phân – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 83: Viết các phân...

Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 103: Viết số thập...

Bài tập phần Phép cộng – Toán lớp 5

Bài tập phần Phép cộng Câu 118: Tính: Câu...

Bài tập phần Phép trừ – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 131: Tính: Câu 132: Đặt...

Bài tập phần Phép nhân – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 143: Tính: Câu 144: Tính: Câu...

Bài tập phần phép chia – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 158: Tính : Câu...

Bài tập phần tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 171: Tỉ số phần...

Bài tập phần hình tam giác. Diện tích hình tam giác – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 185: Nối mỗi hình...

Hình thang. Diện tích hình thang – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 199: Đánh dấu (x...

Luyện tập chung về diện tích hình tam giác và hình thang – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 205: Đúng ghi Đ,...