Phân tích bài “Tuyên ngôn độc lập”- (P1) – Tài liệu ôn thi THPTQG Ngữ Văn

  TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh  PHẦN MỘT:...

  Phân tích bài “Tuyên ngôn độc lập”- (P2) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh  PHẦN HAI:...

  Phân tích bài “Tây Tiến”- (P1) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TÂY TIẾN Quang Dũng I. Tìm hiểu chung. 1. Tác...

  Phân tích bài “Tây Tiến”- (P2) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TÂY TIẾN Quang Dũng II. Nội dung tác phẩm. DÀN...

  Phân tích bài “Tây Tiến”- (P3) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TÂY TIẾN Quang Dũng 2. Đoạn 2: Cảnh đêm...

  Phân tích bài “Tây Tiến”- (P4) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TÂY TIẾN Quang Dũng Đoạn 3: Chân dung người...

  Phân tích bài “Tây Tiến”- (P5) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  TÂY TIẾN Quang Dũng Đoạn 4: Khúc vĩ thanh...

  Phân tích bài “Việt Bắc”- (P1) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  VIỆT BẮC Tố Hữu PHẦN 1: TÁC GIẢ. I. Vài...

  Phân tích bài “Việt Bắc”- (P2) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  VIỆT BẮC Tố Hữu PHẦN 2: TÁC PHẨM. 1. Hoàn...

  Phân tích bài “Việt Bắc”- (P3) – Tài liệu ôn thi THPTQG Văn 12

  VIỆT BẮC Tố Hữu DÀN Ý PHÂN TÍCH CHI TIẾT. 1:...