“Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.

  nghị luận văn học 12
  Nghị luận văn học lớp 12 Đề văn: Nhà...

  Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: “Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?” – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học lớp 12 Đề văn: Anh...

  Đề bài: Tình thương là hạnh phúc của con người – Nghị luận văn học lớp 12

  Tình thương là hạnh phúc của con người
  Nghị luận văn học lớp 12 Đề bài: Tình...

  “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Ý kiến của M. Xi-xê-rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân. – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học lớp 12 - Hoc360.net
  Nghị luận văn học lớp 12 – Hoc360.net Đề...

  Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học lớp 12 Hoc360.net
  Nghị luận văn học lớp 12 – Hoc360.net Đề...

  Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học 12 Hoc360.net
  Nghị luận văn học lớp 12 – Hoc360.net Đề...

  Đề bài: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học Hoc360.net
  Nghị luận văn học lớp 12 – Hoc360.net Đề...

  Đề bài: “Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp” – Nghị luận văn học lớp 12

  Nghị luận văn học lớp 12 – Hoc360.net Đề...

  Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – Nghị luận văn học lớp 12

  hoc360.net
  Đề bài: Hãy trình bày quan điểm của mình...

  Nêu suy nghĩ và quan niệm của em về HIV/AIDS – Nghị luận văn học lớp 12

  Đề bài: Nêu suy nghĩ và quan niệm của...