Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngữ văn 12

Đang tải...

1. 

2. Bảng thứ nhất

Tên các phong cách ngôn ngữ (PCNN)

và các thể loại văn bản tiêu biểu cho từng phong cách

3. Bảng thứ hai

Tên các phong cách ngôn ngữ và đặc trưng cơ bản của từng phong cách

4. Hai phần văn bản đều có chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau:

– Phần văn bản (a) được viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính trìu tượng, khái quát, tính lí trí, logic, tính phi cá thể.

– Phần văn bản (b) đuợc viết, theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hoá.

5.

a. Văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản có đặc điểm:

– Về từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều từ ngữ thường gặp trong phong cách ngôn ngữ hành chính như: quyết định, căn cứ, luật, nghị định 299/HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành quyết định này,…

– Về câu vân: Văn bản sử dụng kiểu câu thường gặp trong quyết định (thuộc văn bản hành chính): UBND thành phố Hà Nội eăn cứ… xét đề nghị… quyết định… I… II… III….. V… VI…

– Về cấu trúc: văn bản có kết cấu theo ngôn ngữ ba phần:

+ Phần đầu: quốc hiệu, cơ quan ra quỳểt định, ngày tháng năm, tên quyết định.

+ Phần chính: nội dung quyết định.

+ Phần cuối: chữ kí, họ tên (góc phải), nơi nhận (góc trái).

c. Tin ngắn:

Cách đây chỉ mới vài tiểng đồng hồ, ông Nguyễn Thế Thảo thay mặt UBND thành phố Hà Nội đã kí quyết định thành lập Bảo hiểm y tế Hà Nội. Quyết định ngoài việc nêu rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức, cơ cấu phòng ban,… còn quy định địa điểm cho Bảo hiểm y tể Hà Nội và các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.

XEM THÊM : Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Ngữ văn 12 ” TẠI ĐÂY “

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận