Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng – Vật lý 6

Đang tải...

CHỦ ĐỀ 10: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

 A/ LÝ THUYẾT.

I. Khối lượng riêng là gì ?

* Công thức tính khối lượng riêng: Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

* Công thức: D = m/V                      D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật (kg/m³)

m là khối lượng của vật (đơn vị đo là kg)

V là thể tích của vật (đơn vị đo là m³).

* Khối lượng riêng của một số chất:

Nitơ: 1,25 kg/m³                               Nước đá: 899 kg/m³

Nhôm: 2601–2701 kg/m³                Kẽm: 6999 kg/m³

Vàng: 19301 kg/m³                          Thủy ngân: 13601 kg/m³

Sắt: 7850 kg/m³

* Đơn vị của khối lượng riêng. Xác định khối lượng riêng cần đo đại lượng nào ?

+ Đơn vị của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m³

+ Cách xác định khối lượng riêng của một chất:  Để xác định khối lượng riêng của một chất, ta đo khối lượng và đo thể tích của vật, rồi dùng công thức D = m/V để tính toán.

II. Trọng lượng riêng là gì ? Công thức tính trọng lượng riêng.

* Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

* Trọng lượng riêng của một chất được xác định trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m³) chất đó

* Công thức tính trọng lượng riêng

d = P/V                                   d: trọng lượng riêng (N/m³)

P: trọng lượng (N)

V: thể tích (m3)

Suy ra     P = d.V            hay V = P/d

* Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng d = 10.D

* Muốn xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật ta phải :

+ Dùng bình chia độ để đo thể tích và dùng cân để đo khối.

+ Sau đó từ công thức D = m/V ta xác định được khối lượng riêng .

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải về file  TẠI ĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận