Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

I. KHỐI ĐA DIỆN LỒI

  Khối đa diện  được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của luôn thuộc . Khi đó đa diện giới hạn được gọi là đa diện lồi.

Người ta chứng minh được rằng một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

II. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

1. Định nghĩa

Một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện đều loại  nếu:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều  cạnh.

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng  mặt.

Từ định nghĩa trên ta thấy các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều và bằng nhau.

Xem thêm: Các dạng toán cơ bản về khối đa diện đều tại đây.

  Có năm loại khối đa diện đều. Đó là các khối đa diện đều loại , loại , loại , loại , và loại .

Tùy theo số mặt của chúng, năm loại khối đa diện đều kể trên theo theo thứ tự được gọi là khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám mặt đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận