Khi dòng điện chạy qua bình phân nó có gây ra tác dụng nhiệt không?

Loading...

 

Trả lời:

Ngoài tác dụng hoá học, dòng điện còn làm cho bình điện phân nóng lên.

 

Loading...

 

Related Posts

Bình luận