Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng 

 Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng  là

Thể tích của khối hộp bằng tích của diện tích đáy và chiều cao của nó.

Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích của ba kích thước của nó.

Xem thêm: Các dạng toán cơ bản về thể tích của khối đa diện tại đây.

♦ Chú ý : 

i) Tỉ số thể tích của hai khối đa diện đồng dạng bằng lập phương tỉ số đồng dạng.

ii) Trong một số bài toán ta thường sử dụng kết quả sau:

 Cho hình chóp  Trên các đoạn thẳng lần lượt lấy ba điểm 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận