HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN HỌC KÌ I LỚP 1

Đang tải...

1. Mục tiêu 

  – Kiểm tra HK môn Toán nhằm đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng về toán của từng HS sau

mỗi HK, năm học. Từ kết quả kiểm tra, GV có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương pháp

giảng dạy phù hợp với đối tượng HS, để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

    – Nội dung kiểm tra thể hiện đầy đủ các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn

chương trình được ban hành trong quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

2. Hình thức kiểm tra

  Từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học taaoj của từng HS đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền. Đề kiểm tra kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan.

Có 4 hình thức trắc nghiệm:

– Điền khuyết

– Đối chiếu cặp đôi

– Đúng- sai

– Nhiều lựa chọn

3. Cấu trúc đề kiểm tra

– Nội dung đề kierm tra được cấu trúc cân đối giữa các đoạn mạch kiến thức;

+ Số và phép tính: khoảng 6 điểm( học kì 1 có thể 7 điểm vì chưa học về đại lượng).

+ Đại lượng và đo lường: khoảng 1 điểm

+ Hình học: Khoảng 1 điểm

+Giải toán có lời văn: khoảng 2 điểm

– Tỉ lệ câu trắc nghiệm và câu tự luận trong đề kiểm tra:

+ Số câu tự luận( kĩ năng tính toán và giải toán): Khoảng 20% – 40%.

+ Số câu trắc nghiệm khách quan: khoảng 60 %- 80%.

– Số câu trong một đề kiểm tra: khoảng 20 câu.

4. Mức độ đề kiểm tra

– Phần nhận biết và thông hiểu chiếm khoảng 80% , phần vận dụng khoảng 20%.

– Trong mỗi đề có câu hỏi kiểm tra phần kiến thức cơ bản để HS trung bình có thể đạt 6 điểm và câu hỏi

vận dụng sâu để phân loại HS khá, giỏi.

5. Hướng dẫn thực hiện:

– Căn cứ vào phần hướng dẫn cách ra đề kiểm tra và đối tượng HS cụ thể theo từng

vùng, miền để ra đề kiểm tra cho phù hợp.

– Thời lượng kiểm tra là 40 phút. Đối với HS vùng khó khắn, thời gian làm bài có thể

kéo dài tối đa đến 60 phút.

6. Nội dung, mức độ đề kiểm tra được thể hiện ở bảng sau:

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.