Hướng dẫn giải bài 5 – Phần 1 – Đề số 4 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Đang tải...

Bài 5:

Một trường có 435 học sinh tiên tiến, 141 học sinh giỏi và 100 học sinh trung bình (không có học sinh yếu). Mỗi học sinh trung bình được thưởng 2 quyển vở, mỗi học sinh giỏi và tiên tiến được thưởng một số vở như nhau. Hỏi số vở mà nhà trường phát ra có thể là 2209 quyển được không?

Hướng dẫn giải

Giả sử số vở nhà trường phát ra là 2209 quyển. Số vở phát cho học sinh trung bình là 100 x 2 = 200 (quyển).

Số vở phát cho học sinh khá và giỏi là:

                  2209 – 200 = 2009 (quyển). (1)

Gọi số vở mà mỗi học sinh tiên tiến và giỏi nhận được là a quyển.

Số vở mà 435 học sinh tiên tiến và 141 học sinh giỏi nhận là:

                  (435 x a + 141 x a) chia hết cho 3.          (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra vô lí vì 2009 lại không chia hết cho 3.

Vậy số vở mà nhà trường phát ra không thể là 2209 quyển.

Đang tải...

Bài mới

loading...

One Comment

  1. 1234567890- says:

    tại sao lại phải chia hết cho 3

Bình luận