Giới thiệu tranh ảnh về lễ hội mùa xuân quê em – Tuần 17

Đang tải...

Trong tiết sinh hoạt lớp tuần 17, các em học sinh lớp 1 sẽ giới thiệu tranh, ảnh về lễ hội mùa xuân quê em, từ đó, biết được các lễ hội của quê hương.

SINH HOẠT LỚP TUẦN 17

GIỚI THIỆU TRANH, ẢNH VỀ LỄ HỘI MÙA XUÂN QUÊ EM

I. MỤC TIÊU:

Sau hoạt động, HS có khả năng:

– Biết được các lễ hội của quê hương.

– Bước đầu hình thành lòng yêu quê hương.

II. CHUẨN BỊ:

– Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

 Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 17

– GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần:

+ Tác phong, đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  

+ Vệ sinh.

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:

* Tuyên dương:

– GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.

* Nhắc nhở:

– GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

2.2.Phương hướng tuần 18

– Thực hiện dạy tuần 18, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

– Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

– Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.

2.3. Giới thiệu tranh, ảnh về lễ hội mùa xuân quê em.

– GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, trao đổi, chia sẻ theo nhóm về nội dung:

+ Ở quê em có những lễ hội nào? Hãy kể tên các lễ hội đó.

– Cho HS cử đại diện trình bày trước lớp kết quả thảo luận.

– GV liệt kê tên các lễ hội của quê hương mà các nhóm đã trình bày.

– Bổ sung các lễ hội của quê hương (nếu có).

– Hướng dẫn HS treo tranh ảnh về lễ hội của quê hương sưu tầm được: hướng dẫn các tổ trưng bày các sản phẩm đã sưu tầm được tại các vị trí đã phân công; cử đại diện tổ giới thiệu các sản phẩm đã sưu tầm được.

– GV đánh giá chung các sản phẩm sưu tầm được của các tổ, động viên khen ngợi Hs đã thực hiện tốt công việc.

 

 

 

– Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi

+ Trưởng ban văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi

 

– Lắng nghe để thực hiện.

 

– Lắng nghe để thực hiện.

 

 

– Lắng nghe để thực hiện.

 

 

 

 

– HS làm việc theo nhóm 4. Chia sẻ trong nhóm về các nội dung gợi ý.

+ HS kể tên các lễ hội

 

– Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.

 

– HS trình bày các tranh ảnh chuẩn bị triển lãm tranh ảnh về lễ hội của quê hương.

– Lắng nghe

>> Xem thêm: Ngày Tết quê em – Hoạt động giáo dục theo chủ đề tuần 17

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận