Giáo án toán 2 – Tuần 12

Đang tải...

Giáo án toán 2 – Tuần 12

I. MỤC TIÊU:

– Biết tìm x trong các bài tập dạng: x – a = b ( với a,b là các số có không qua hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ ).

– Vẽ được đoạn thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm đó.

– Bài tập cần làm: Bài 1 (a,b,d,e), 2 (cột 1,2,3), 4.

HS trung bình, yếu làm được ít nhất: Bài 1 (a,b,d,e), 2 (cột 1,2,3)

HS khá giỏi, làm được các bài 1 (a,b,d,e), 2 (cột 1,2,3),

II. CHUẨN BỊ

– GV: Tờ bìa (giấy) kẻ 10 ô vuông như bài học, kéo

– HS: Vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài cũ Luyện tập.

Bài 4:

Số con gà cólà :

42 – 18 = 24 (con )

  Đáp số: 24 con.

– GV nhận xét

3. Bài mới:

 Hoạt động 1: Tìm số bị trừ  

+MT : Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ.

+ Cách tiến hành:.

* Bước 1: Thao tác với đồ dùng trực quan

Bài toán 1:

– Có 10 ô vuông (đưa ra mảnh giấy có 10 ô vuông). Bớt đi 4 ô vuông (dùng kéo cắt ra 4 ô vuông). Hỏi còn bao nhiêu ô vuông?

– Làm thế nào để biết còn lại 6 ô vuông?

– Hãy nêu tên các thành phần và kết quả trong phép tính: 10 – 4 = 6 (HS nêu, GV gắn nhanh thẻ ghi tên gọi)

   Bài toán 2: Có một mảnh giấy được cắt làm hai phần. Phần thứ nhất có 4 ô vuông. Phần thứ hai có  6 ô vuông. Hỏi lúc đầu tờ giấy có bao nhiêu ô vuông?

* Bước 2: Giới thiệu kỹ thuật tính

– Gọi số ô vuông ban đầu chưa biết là x. Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô vuông còn lại là 6. Hãy đọc cho cô phép tính tương ứng để tìm số ô vuông còn lại.

Đang tải...

Tải về file word đầy đủ tại đây.

Xem thêm

Giáo án toán 2 – Tuần 11

Giáo án toán 2 – Tuần 10 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận