Giáo án ôn tập lớp 1 lên lớp 2

Loading...

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1: Nối ô chữ:

a. Ghế                   lá

Loading...

Mẹ mua               nhảy dây

Tỉa                        trái ổi

Bé Hà                    gỗ

b.Mẹ may                 bơi lội

Bầy cá                    áo mới

Cây táo                   qua khe đá

Suối chảy                thổi xôi đỗ

Bà nội                     sai trĩu quả

Bụi                           tre

 Bài 2: Chọn âm hay vần thích hợp điền vào chỗ trống:

g hay gh:

…..à ……ô, bàn ….ế,  …ồ ……..ề,  ……i  nhớ

k, c, q:

tổ ……ụa.  Con …….iến, ….ây gỗ,  phố …….ổ

ua hay ưa:

ca m……., bò s……., cà ch……….; quả d……….

ay hay ây:

suối ch………; x……. nhà; đi c…….; c……… cải

ÔN TẬP TOÁN LỚP 1

1. Đặt tính rồi tính:

87- 45          93- 62          77- 22        68- 43         55- 32           49- 36

67- 40         93- 80       78 –   50           46- 30         85 –   82         99 – 90

29 – 6         34 – 4          68-7        72- 2        99 – 5       86 –  4       78 –  6

2. Điền dấu >, < =

82 – 41…..  53 – 12            87- 36 …. .. 42- 21              63- 20…..  97- 53

99 – 89……  27- 15           96-  74…….36 – 24              68- 21 …. 59 – 12

88 – 48……  75- 22           86 – 80 ……. 19- 3               75- 25…… 63 -33

70 – 20 …….90- 40           80-70……. 30- 20                50 – 10….. 90 – 80

3. Lớp 1B có 36 bạn, trong lớp có 24 bạn gái. Hỏi lớp có bao nhiêu bạn trai?

4. Một quyển truyện có 80 trang. Tùng đã đọc được 30 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Tùng chưa đọc?

5. Gà mẹ ấp 18 quả trứng. Đã nở 8 chú gà con. Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở?

6. Trên cành cao có 25 con chim đậu, cành dưới có 11 con chim đậu. Có 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi:

a. Cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu?

b. Cành dưới còn bao nhiêu con chim đậu?

7. Đoạn đường dài 78 mét. Em bé đã đi được 50 mét. Hỏi bé còn phải đi bao nhiêu mét nữa thì tới nơi?

8.a. Một tuần lễ có mấy ngày?………………………………………..

b.Viết tên các ngày trong tuần lễ bắt đầu từ thứ hai

c. Gạch chân những ngày em không đến trường?

9.a.Viết tên những ngày em đi học trong một tuần?

b. Viết tên các ngày em không đi học? ………………………………..

10.Một tuần lễ có hai ngày em không tới trường. Hỏi một tuần lễ em tới trường mấy ngày?

Loading...
Loading...

>> Tải về file word  TẠI ĐÂY.

Xem thêm :

Giáo án lớp 1 cả năm trọn bộ tại đây

Bài mới

Bình luận