Giáo án ngoài giờ lên lớp lớp 3 – Tài liệu học tập

Đang tải...

Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201…

Giáo án ngoài giờ lên lớp lớp 3

Tài liệu học tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

– Thấy được việc cần thiết của việc thực hiện An toàn giao thông trong cuộc sống ngày nay.

– Hiểu được sơ bộ những luật lệ giao thông cơ bản.

2. Kỹ năng :

`     – Thuyết phục những người khác chấp hành luật lệ An toàn giao thông.

– Hình thành thói quen và biết thực hiện đúng luật An toàn giao thông.

3. Thái độ :

– Có ý thức chấp hành tốt luật lệ An toàn giao thông.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :

1. Nội dung :

      – Tìm hiểu tình hình an toàn giao thông ở địa phương, nguyên nhân và cách khắc phục.

– Tìm hiểu về việc thực hiện luật An toàn giao thông của học sinh trong lớp.

2. Hình thức hoạt động :

      Giáo viên và học sinh cùng thảo luận các vấn đề nêu trên.

III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :

1. Khởi động

Học sinh hát tập thể.

2. Diễn biến hoạt động

a. Giáo viên dẫn dắt vào bài : Ngày nay, giao thông trở thành vấn đề nóng bỏng ở Việt Nam nói chung và địa phương ta nói riêng. Đó không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức xã hội nào mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có học sinh các em.

Tìm hiểu tình hình an toàn giao thông hiện nay ở địa phương.

– Tổ trưởng tổ 1 lên trình bày bài chuẩn bị của mình.

– GVCN nhận xét và chốt ý:

+ Giao thông ở Củ Chi gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

+ Chất lượng các loại đường ngày càng được cải thiện và có nhiều trang thiết bị mới.

+ Tình hình tai nạn giao thông ngày càng gia tăng.

  1. Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình an toàn giao thông ngày nay.

– Tổ trưởng tổ 2 lên trình bày bài chuẩn bị của mình.

– GVCN nhận xét và chốt ý:

+ Nguyên nhân khách quan.

. Do dân cư tăng, phương tiện giao thông đi lại nhiều.

. Vẫn còn một số đường nhỏ hẹp, chất lượng xấu, các trang thiết bị chưa được kiện toàn.

+ Nguyên nhân chủ quan.

. Sự thiếu hiểu biết về luật giao thông của người dân.

. Thiếu ý thức, không chấp hành luật an toàn giao thông.

Đề xuất một số biện pháp

– Tổ trưởng tổ 3 lên trình bày bài chuẩn bị của mình.

– GVCN nhận xét và chốt ý:

+ Thực hiện tốt luật An toàn giao thông.

+ Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật An toàn giao thông.

Trao đổi về ý thức chấp hành và trách nhiệm của học sinh đối với việc thực hiện luật An toàn giao thông.

– Tổ trưởng tổ 4 lên trình bày bài chuẩn bị của mình.

– GVCN nhận xét và chốt ý:

+ Học và tự giác thực hiện đúng quy định của luật An toàn giao thông.

. Đi đúng phần đường quy định.

. Đi theo tín hiệu điều khiển giao thông.

. Không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép …

. Không tụ tập trước cổng trường, đỗ xe dàn hàng dưới lòng đường.

+ Tuyên truyền luật giao thông và nhắc nhở bạn bè và người thân trong gia đình thực hiện.

+ Lên án những hành vi cố tình vi phạm luật lệ giao thông.

Xem bản đầy đủ dưới đây: 

Đang tải...

Tải về tài liệu  TẠI ĐÂY. 

Đang tải...

Bài mới

Bình luận