Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 3 – Tài liệu học tập

Đang tải...

Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201…

Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Tài liệu học tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp.

2. Kĩ năng: Biết hoạt động thở diễn ra liên tục. Nếu bị ngừng thở từ 3 đến 4 phút người ta có thể bị chết. Chỉ đúng các vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên tranh vẽ.

3. Thái độ:

Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Các hình minh hoạ trong Sách giáo khoa.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Xem bản đầy đủ dưới đây: 

Đang tải...

Tải về tài liệu  TẠI ĐÂY. 

Xem thêm: Giáo án ngoài giờ lên lớp lớp 3 – Tài liệu học tập – hoc360.net tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

Bình luận