Giáo án môn Toán lớp 3 – Tài liệu học tập

Đang tải...

Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201…

Giáo án môn Toán lớp 3

Tài liệu học tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

2. Kĩ năng : Thực hiện tốt các bài tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4.

3. Thái độ:

Yêu thích môn học. Rèn thái độ tích cực, sáng tạo và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bản phụ

2. Học sinh: Đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Xem bản đầy đủ dưới đây: 

Đang tải...

Tải về tài liệu  TẠI ĐÂY. 

Xem thêm: Giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 3 – Tài liệu học tập  tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

Bình luận