Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 1 – Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Đang tải...

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 15, Sách giáo khoa vật lý 7)

Đưa một tâm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật.

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

C2 (Trang 16, Sách giáo khoa vật lý 7)

Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật.

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phắng bằng độ lớn của vật.

C3 (Trang 16, Sách giáo khoa vật lý 7)

Kết luận: Điếm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

C4 (Trang 16, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn:

a) Vẽ đường thắng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S’ (ở phía sau gương) sao cho khoảng cách từ S’ đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.

b) Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng S’I, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S’K.

c) Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt.

d) Ảnh ảo có thể nhìn thấy được nhưng không thể hứng được trên màn.

Giải:

lý 7

d) Mắt ta nhìn thấy S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S’ đến mắt.

Không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật đến S’

Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’

C5 (Trang 17, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn:

Tính chất của ảnh cần vận dụng: Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Vẽ ảnh A’ và B’ của điểm sáng A và điểm sáng B. A’B’ chính là ảnh của AB.

lý 7

C6 (Trang 17, Sách giáo khoa vật lý 7)

Bé Lan thấy cái tháp và cái bỗng của nó lộn ngược xuống nước vì:

Mặt nước coi như một gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước (hình vẽ).

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận