Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 1 – Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Đang tải...

Định luật phản xạ ánh sáng

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 12, Sách giáo khoa vật lý 7)

Một số vật có tác dụng tương tự gương phẳng:  

– Mặt nước yên lặng;

– Mặt kính cửa sổ;

– Tấm kim loại phẳng bóng;

– Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

– Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng;…

C2 (Trang 13, Sách giáo khoa vật lý 7)

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

Vậy tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

Góc phản xạ luôn bằng góc tới.

C3 (Trang 13, Sách giáo khoa vật lý 7)

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phắng tờ giấy, sao cho góc phản xạ RIN bằng góc tới SIN.

lý 7

C4 (Trang 14, Sách giáo khoa vật lý 7)

a) Bước 1: Vẽ pháp tuyến IN.

    Bước 2: Vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ i’ bằng góc tới i.

lý 7

b) Bước 1: Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR.

Bước 2: Vẽ đường phân giác của góc SIR. Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

Bước 3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận