Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 1 – Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Đang tải...

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 9, Sách giáo khoa vật lý 7)

Trên màn chắn (hình vẽ) phần màu đen hoàn toàn không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng còn lại trên màn chắn là vùng sáng.

Có vùng tối là vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng bị miếng bìa chặn lại, còn vùng sáng là do ánh sáng từ đèn truyền thẳng trong không khí đến được màn chắn.

lý 7

Vậy khi dùng nguồn sáng nhỏ thì trên màiị chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn tới gọi là bóng tối.

C2 (Trang 9, Sách giáo khoa vật lý 7)

Trên màn chắn (hình 3.2, SGK) vùng 1 không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng 3 được chiếu sáng đầy đủ (nhận được ánh sáng từ tất cả các phần của nguồn sáng) là vùng sáng, vùng 2 chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng nên không sáng; bằng vùng 3 gọi là bóng nửa tối.

Vậy trên màn chắn ở sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáríg từ một phần cửa nguồn sáng tới gọi là bón” nửa tối.

C3 (Trang 10, Sách giáo khoa vật lý 7)

Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, bị Mặt Trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu đến, vì thế đứng ở đó ta không nhìn thấy Mặt Trời (hình vẽ).

lý 7

C4 (Trang 10, Sách giáo khoa vật lý 7)

Khi Mặt Trăng ở vị trí 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực. Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì thấy trăng sáng.

lý 7

C5 (Trang 11, Sách giáo khoa vật lý 7)

Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối đều thu hẹp lại hơn.

Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ nét.

C6 (Trang 11, Sách giáo khoa vật lý 7)

Khi quyến vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyến vở, không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới nên ta không thế đọc được sách.

Quyến vở không che kín được đèn ống, bàn nằm trong vùng bóng nửa tối sau quyển vở, nhận được một phần ánh sáng của đèn truyền tới nên vẫn đọc được sách.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận