Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 1 – Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Đang tải...

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 6, Sách giáo khoa vật lý 7)

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

C2 (Trang 6, Sách giáo khoa vật lý 7)

Cách 1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, G rồi căng thẳng dây.

Cách 2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.

C3 (Trang 7, Sách giáo khoa vật lý 7)

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng lóe rộng ra trên đường truyền của chúng.

C4 (Trang 8, Sách giáo khoa vật lý 7)

Học sinh tự bố trí thí nghiệm như hình 2.4, SGK theo nhóm.

C5 (Trang 8, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn :

Bước 1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

Bước 2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí bị kim thứ nhất che khuất.

Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai với kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận