Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 1 – Bài 1. Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

Đang tải...

Giải bài tập vật lý 7 SGK

Bài 1. Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

C1 (Trang 4, Sách giáo khoa vật lý 7)

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ảnh sáng truyền vào mắt ta.

C2 (Trang 4, Sách giáo khoa vật lý 7)

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng. Độ là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Vậy ta nhìn thấy một vật chi khi có ảnh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

C3 (Trang 5, Sách giáo khoa vật lý 7)

Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng còn mảnh giấy trắng hất lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó.

Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

C4 (Trang 5, Sách giáo khoa vật lý 7)

Bạn Thanh đúng. Vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.

C5 (Trang 5, Sách giáo khoa vật lý 7)

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận