Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 3 – Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Đang tải...

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Giải Bài Tập SBT

26.1 (Trang 63, Sách bài tập vật lý 7)

Các trường hợp có hiệu điện thế khác 0 là:

a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.

b) Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.

c) Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.

26.2 (Trang 63, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Cách mắc vôn kế đúng: Cực dương của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện. Khi đó hai đầu vôn kế mắc với hai điểm nào thì vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó.

Giải:

a) Ghi dấu “+” vào một trong hai chốt của vôn kế để có các vôn kế mắc đúng:

lý 7

b) Trong sơ đồ a) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

Trong sơ đồ b) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch kín (hoặc giữa hai cực của nguồn điện trong mạch kín).

Trong sơ đồ c) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện trong mạch kín (hoặc giữa hai đầu bóng đèn trong mạch kín).

Trong sơ đồ d) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

26.3 (Trang 63, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Nếu một chốt của vôn kế để hở thì vôn kế sẽ chỉ số 0.

Giải:

Trong sơ đồ d) vôn kế chỉ số 0.

26.4 (Trang 64, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

26.5 (Trang 64, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

26.6 (Trang 64, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

26.7 (Trang 64, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện.

26.8 (Trang 65, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

26.9 (Trang 65, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Giảm đi so với trước.

26.10 (Trang 65, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. Hình 26.4A.

26.11 (Trang 65, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Hình 26.5B.

26.12 (Trang 66, Sách bài tập vật lý 7)

Cách ghép đúng: 1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – b.

26.13 (Trang 66, Sách bài tập vật lý 7)

Cách ghép đúng: 1 – b; 2 – d; 3 – e; 4 – c.

26.14 (Trang 66, Sách bài tập vật lý 7)

Cách ghép đúng: 1 – d; 2 – a; 3 – e; 4 – c.

26.15 (Trang 67, Sách bài tập vật lý 7)

a) Khi K mở thì vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện lúc mạch hở.

Khi K đóng thì vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn (hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện lúc mạch kín).

b) Số chỉ của vôn kế trong trường hợp công tắc K đóng nhỏ hơn số chỉ của vôn kế này trong trường hợp công tắc K mở.

26.16 (Trang 67, Sách bài tập vật lý 7)

a) I1 < I2 vì hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị càng tăng U1 < U2 (nhưng không vượt quá hiệu điện thế định mức) thì đèn càng sáng chứng tỏ cường độ dòng điện đi qua đèn càng tăng.

b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn hiệu điện thế U = 6V thì đèn sáng bình thường.

Vì trên bóng đèn có ghi 6V đó là hiệu điện thế định mức của bóng đèn.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận