Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 3 – Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Đang tải...

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Giải Bài Tập SBT

20.1 (Trang 44, Sách bài tập vật lý 7)

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua vật dẫn điện (vật liệu dẫn điện, chất dẫn điện).

b) Các điện tích không thê dịch chuyển qua vật cách điện (vật liệu cách điện, chất cách điện).

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các electron tự do có thế dịch chuyến có hướng.

d) Tia chớp là do các điện tích chuyên động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là chất dẫn điện.

20.2 (Trang 44, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, nhiễm điện khác loại thì hút nhau.

Hơn nữa, vật nhiễm điện nhiều (thừa hay thiếu nhiều electron do nhận thêm hay mất bớt nhiều electron) thì đấy nhau, hút nhau mạnh. Vật nhiễm điện ít (thừa hay thiếu ít electron do nhận thêm hay mất bớt ít electron) thì đây nhau, hút nhau yếu.

Giải:

a) Hai lá nhôm này xòe ra vì chúng nhiễm điện cùng loại và đẩy nhau.

b) Không có hiện tượng gì xảy ra. Vì thanh nhựa là vật cách điện nên các điện tích không thể dịch chuyển qua nó.

c) Hai lá nhôm gắn với quả cầu A cụp bớt lại, còn hai lá nhôm gắn với quả câu B xòe ra.

Vì đoạn dây đồng là vật dẫn điện. Các điện tích dịch chuyển từ quả cầu A tới quả cầu B qua đoạn dây đồng. Quả cầu A mất bớt điện tích, quả cầu B có thêm điện tích.

20.3 (Trang 44, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:                               .     ‘           ,

Dây xích sắt là vật dẫn điện, nó sẽ truyền điện từ xe ô tô xuống đất. 

Giải:

Dây xích sắt được sử dụng ở các ô tô chở xăng, dầu để tránh xảy ra cháy nổ.

Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí làm những phần khác nhau của ô tô bị nhiễm điện mạnh và có thể phát sinh tia lửa điện giữa các

phần này gây cháy, nổ xăng, dầu. Nhờ dây xích điện được truyền từ ô tô xuống đất, loại trừ được sự nhiễm điện mạnh.

20.4 (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

a) Giấy bọc lót màu vàng hay bạc trong bao thuốc lá là vật dẫn điện (thường là lóp thiếc mỏng phủ màu).

b) Giấy trang kim một mặt dẫn điện, một mặt cách điện.

20.5 (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Một đoạn dây nhựa.

20.6 (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Dòng điện là dòng cảc điện tích bất kì dịch chuyển có hướng.

20.7  (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Mảnh nhôm.

20.8 (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

Ghọn B. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

20.9 (Trang 45, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Các electron dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

20.10 (Trạng 46, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Đồng.

20.11 (Trang 46, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. Than chì.

20.12 (Trang 46, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Một đoạn dây nhựa.

20.13 (Trang 46, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Do các electron này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn.

20.14 (Trang 46, Sách bài tập vật lý 7)

a) Trong các kim loại có rất nhiều electron tự do: Đ

b) Kim loại cho các. điện tích dịch chuyển qua nó: Đ

c) Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua: S

d) Trong mạch điện kín với dây dẫn bằng đồng, các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương tới cực âm của nguồn điện: S

e) Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa: Đ

20.15 (Trang 47, Sách bài tập vật lý 7)

Cách ghép đúng: 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – e.

20.16 (Trang 47, Sách bài tập vật lý 7)

a) Bánh đĩa gắn liền với bàn đạp của xe đạp tương tự như nguồn điện trong mạch điện kín.

b) Bánh răng, (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự như quạt điện lắp trong mạch điện kín.

c) Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp tương tự như dây dẫn trong mạch điện kín.

d) Các mắt xích của dây xích trong xe đạp tương tự như điện tích có tại mọi nơi trong dây dẫn của mạch điện kín.

e) Khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển động, tương tự như khi đóng công tắc thì quạt điện lắp trong mạch điện kín iập tức quay. Thật đúng là “nhanh như điện”.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận