Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 2 – Bài 12. Độ to của âm

Đang tải...

Bài 12 Độ to của âm

Giải Bài Tập SBT

12.1 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Vật dao động càng mạnh, biên độ dao động càng lớn và âm phát ra càng to.

Giải:

Chọn B. Khi vật dao động mạnh hơn.

12.2 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

Đơn vị đo độ to của âm là đêxiben (dB).

Dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to.

Dao động càng yếu thì âm phát ra càng nhỏ.

12.3 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

a) Hải đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách gảy mạnh vào dây đàn. Vì khi gảy mạnh thì biên độ dao động của dây đàn lớn và âm phát ra càng to.

b) Dao động của sợi dây đàn mạnh khi Hải gảy mạnh và yếu khi Hải gảy nhẹ.

Biên độ dao động của sợi dây đàn lớn khi Hải gảy mạnh và nhỏ khi Hải gảy nhẹ.

c) Dao động của các sợi dây đàn ghita nhanh khi Hải choi nốt cao và chậm khi Hải chơi nốt thấp.

12.4 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn: 

Ở kèn lá chuối, khi ta thổi kèn, lá chuối dao động phát ra âm.

Giải:

Vì thổi mạnh sẽ tạo ra dao động của các lớp không khí với biên độ lớn nên phát ra tiếng to.

12.5 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Ống sáo phát ra âm là do cột không khí trong ống sáo dao động phát ra âm.

Giải:

Khi thổi sáo để âm phát ra to, người thổi sáo phải thổi mạnh để không khí trong ống sáo dao động với biên độ lớn.

Vì thổi càng mạnh thì cột không khí trong ống sáo dao động càng mạnh và âm phát ra càng to.

12.6 (Trang 28, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động.

12.7 (Trang 29, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Biên độ dao động của âm càng lớn khi vật dao động càng mạnh.

12.8 (Trang 29, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Khi truyền đi xa, biên độ dao động của âm đã thay đổi.

12.9 (Trang 29, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. 130dB.

12.10 (Trang 29, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. 50dB. Bài 12 Độ to của âm

12.11 (Trang 29, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận