Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 7. Gương cầu lồi

Đang tải...

Bài 7 Gương cầu lồi

Giải Bài Tập SBT

7.1 (Trang 18, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi luôn luôn là ảnh ảo và nhỏ hơn vật.

Giải:

Chọn A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

7.2 (Trang 18, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng, kích thước.

LÝ 7

Từ hàng dọc trong ô in đậm: ẢNH ẢO.

7.4 (Trang 19, Sách bài tập vật lý 7)

Các đồ dùng trong nhà có dạng giống gương cầu lồi:

– Mặt ngoài cái thìa bóng;

– Cái nắp cốc, vung nồi bóng;

– Màn hình cong của ti vi;

– Mặt ngoài mũ bảo hiểm;

– Cái nắm mở cửa bóng;…

Càng đưa vật lại gần gương ảnh càng lớn.

7.5 (Trang 19,

Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.

7.6 (Trang 19, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Phân kì.

7.7 (Trang 19, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. Ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng.

7.8 (Trang 20, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Gọi K là giao điếm của SO và gương cầu lồi và tại K cũng coi như có một gương phẳng nhỏ giống như tại M.

Vẽ hai tia tới SM và SK, từ đó vẽ hai tia phản xạ tương ứng. Giao điểm của hai tia phản xạ kéo dài là ảnh S’ của S.

Giải:

.a) Cách vẽ ảnh của S tạo bởi gương cầu lồi:

– Bước 1 : Vẽ tia tới SM và tia phản xạ MR tương ứng.

– Bước 2: Vẽ tia tới SK và tia phản xạ là KS.

– Bước. 3: Kéo dài hai tia phản xạ MR và KS cắt nhau tại S’ chính là ảnh của S qua gương cầu lồi.

lý 7

b) Vậy S’ là ảnh ảo và S’ ở gần gương hơn S.

7.9 (Trang 20, Sách bài tập vật lý 7)

– Đặt một gương cầu lồi trên mặt bàn sao cho trục chính của gương song song với mặt bàn.

– Đặt 1 viên phấn trước gương và vuông góc với trục chính của gương.

– Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi ta thấy ảnh không hứng được trên màn tấm bìa => Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không thể hứng được trên màn chắn.

– Thay gương cầu lồi bàng một tấm kính trong và dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính đe kiếm tra dự đoán về độ lớn của ảnh. Ta thấy độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn độ lớn của vật.

7.10 (Trang 20, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Vẽ hai tia tới hai mép ngoài của gương cầu lồi, từ đó vẽ hai tia phán xạ tương ứng. Đặt mắt trong vùng không gian nằm giữa hai tia phản xạ sẽ quan sát được.

Giải:

Muốn nhìn thấy ảnh của S, mắt phải nằm trong chùm tia phản xạ ứng với chùm tia tới xuất phát từ S.

Chùm tia tới rộng nhất giới hạn bởi hai tia tới đến mép gương là SI và SK cho hai tia phản xạ IR1 và KR2.

Vậy phải đặt mắt trong khoảng không gian giới hạn bởi hai tia phản xạ IR1 và KR2

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận