Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Đang tải...

Định luật phản xạ ánh sáng

Giải Bài Tập SBT

4.1 (Trang 12, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Bước 1: Vẽ pháp tuyến IN, góc tới i = SIN.

Bước 2: Vẽ tia phản xạ tạo với pháp tuyến một góc i’ = i.

Giải:

Vẽ tia phản xạ:

lý 7

IN vuông góc với gương nên góc i = 90° – 30° = 60°.

Góc phản xạ i’ = i = 60°.

4.2 (Trang 12, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.

Giải:

Chọn câu A. 20°.

4.3 (Trang 12, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Bước 1: Giữ nguyên tia tới SI, vẽ tia phản xạ IR theo phương nằm ngang từ trái sang phải.

Bước 2: Vẽ đường phân giác IN của góc SIR, IN là pháp tuyến.

Bước 3: Vẽ gương vuông góc với IN tại điểm I.

Giải: 

a) Vẽ tia phản xạ:

lý 7

b) Vẽ vị trí đặt gương:

lý 7

4.4 (Trang 12, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

b) Bước 1: Lấy hai điểm tới bất kì I và I’ trên gương, tia phản xạ tương ứng là IM và FM.

Bước 2: Vẽ hai pháp tuyến tương ứng IN và I’N’

Bước 3: Vẽ hai tia tới tương ứng SI và S’I’ sao cho góc SIN = NIM và góc S’T’N’ = N’T’M’.

Giải:

lý 7

4.5 (Trang 13, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:     

i + r = 60° và i = r.

Giải: 

Chọn B. Góc tới i bằng góc phản xạ r và bằng nửa góc tạo thành giữa tia phản xạ IR tạo với tia tới: i = r = 60º/2 = 30°.

4.6 (Trang 13, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Tia tới đi vuông góc với mặt gương thì góc tới i = 0°.

Giải:

Chọn D. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt một gương phấng vậy góc tới bằng i = 0° nên r = 0°.

4.7 (Trang 13, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn: 

Góc SIM = NIR

Giải:

Chọn B. Chiếu tia sáng SI theo phương nằm ngang ta thu được tia phản xạ theo gương thẳng đứng. Vậy chúng vuông góc.Suy ra góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương là 45°.

lý 7

4.8 (Trang 13, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

4.9 (Trang 13, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Góc khúc xạ r = góc tới i.

Giải:

Chọn C. r = 30°.

lý 7

4.10 (Trang 14, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẩn:

Góc SII1 = II1R => SI // I1R.

Giải:

Chon A. 0°.

4.11 (Trang 14, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

SI // I’R.

Giải:

Chọn A. 180°.

lý 7

4.12 (Trang 14, Sách bài tập vật lý 7)

Tại I, theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có:

Góc SIN = NIK = 30°.

Vậy góc KIO = 90° – 30° = 60°.

Tại K, theo định luật phản xạ, ta có:

Góc IKN’ = N’KR

Trong tam giác vuông IKH, có:

góc IKH = 90° – IKN’ = 90° – 15° = 75°.

Trong tam giác IKO, có:

IOK = (∝ = 180° – IKO – KIO = 180° – 75° – 60° = 45°.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận