Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Đang tải...

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Giải Bài Tập SBT

3.1 (Trang 9, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

lý 7


Ban ngày, người đứng trong vùng nhật thực sẽ thấy có nhật thực.

Giải:

Chọn B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

3.2 (Trang 9, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

lý 7

Ban đêm, người đứng trong vùng nguyệt thực sẽ thấy có nguyệt thực.

Giải:

Chọn B. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

3.3 (Trang 9, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Nguyệt thực chỉ xảy ra khi Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng theo thứ tự đó nằm trên cùng một đường thắng.

Giải:

Nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch vì vào đêm răm Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng. Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không cho chiếu sáng Mặt Trăng.

3.4 (Trang 9, Sách bài tập vật lý 7)

Hình vẽ:

lý 7

Dùng thước đo chiều cao cột đèn. Chú ý ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống là chùm sáng song song, cái cọc và cột đèn đều vuông góc với mặt đất.

Tính tỉ lệ của bóng cột đèn l1; bóng cái cọc l2 và chiêu cao cột đèn h1chiều cao cái cọc h2 ta có:

lý 7

3.5 (Trang 9, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

3.6 (Trang 10, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Trái Đất chắn không’cho ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng.

3.7 (Trang 10, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Trời bỗng tối sầm như Mặt Trời biến mất.

3.8 (Trang 10, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

3.9 (Trang 10, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Kích thước của bóng nửa tối giảm đi.

3.10 (Trang 10, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.

3.11 (Trang 11, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Vết đen trên Mặt Trăng là bóng của Trái Đất nên nó phải lõm, không thể như hình C được.

3.12 (Trang 11, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Nguồn sáng hẹp cho vùng bóng nửa tối hẹp, vùng tối rộng.

Nguồn sáng rộng cho vùng bóng nửa tối rộng, vùng tối hẹp.

Giải:

Đèn điện dây tóc là một nguồn sáng hẹp, nên vùng bóng nửa tối rất hẹp ở xung quanh vùng bóng tối. Do đó ở phía sau bàn tay ta nhìn thấy chủ yếu là vùng bóng tối rõ nét, còn vùng bóng nửa tối xung quanh không đáng kể.

Đèn ống là nguồn sáng rộng, nên vùng bóng tối ở phía sau bàn tay không đáng kế, phần lớn là vùng bóng nửa tối ở xung quanh. Do đó, bàn tay bị nhòe.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận