Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 1. Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

Đang tải...

Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT

Bài 1. Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

1.1 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn câu C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

1.2 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng, không phải là những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Giải:

Chọn B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.

1.3 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Đèn là nguồn sáng, mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Giải:

Trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta.

1.4 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Những vật không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó gọi là những vật màu đen.

Giải:

Vì ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen, do đó phân biệt được miếng bìa đen với các vật ở xung quanh nó.

1.5 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Gương đố không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

1.6 (Trang 3, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn C. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.

1.7 (Trang 4, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đến mất ta.

1.8 (Trang 4, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Gương không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng.

1.9 (Trang 4, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Vào ban đêm, ánh sáng từ Mặt Trời chiếu vào Mặt Trăng và Mặt Trăng hắt lại ánh sáng đó xuống Trái Đất.

Giải:

Chọn D. Mặt Trăng không phải là nguồn sáng vì không tự phát ra ánh sáng.

1.10 (Trang 4, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Trong phòng tối ta chỉ nhìn thấy vật nếu vật đó là nguồn sáng.

Giải:

Chọn B. Dán miếng bìa đen lên tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối.

1.11 (Trang 4, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Ta nhận biết được miếng bìa màu đen nếu nó nằm cạnh các vật sáng khác.

Giải:

Chọn C. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày.

1.12 (Trang 5, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Vật màu đen là những vật không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Giải:

Chọn C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.

1.13 (Trang 5, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Vật hắt lại ánh sáng màu gì đến mắt ta thì ta nhìn thấy vật màu đó.

Giải:

Chọn D. Có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta.

1.14 (Trang 5, Sách bài tập vật lý 7)

Để chứng minh lập luận của bạn Hoa là sai,, chỉ cần tắt ngọn đèn điện, khi đó bạn Hoa chắc chắn sẽ không còn nhìn thấy trang sách được nữa.

1.15 (Trang 5, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Tìm cách để không cho ánh sáng từ bất kì nơi nào trong phòng chiếu lên điểm sáng trên bàn. Nếu ta vẫn nhìn thấy điểm sáng đó thì là nguồn sáng.

Giải:

Để kiểm tra xem điểm sáng nhìn thấy trên bàn có phải là nguồn sáng không ta có thể bố trí thí nghiệm như sau:

Dùng một chiếc hộp đen không đáy phía trên có khoét một lỗ nhỏ, áp lên điểm sáng. Nếu nhìn qua lỗ nhỏ vẫn thấy điểm sáng thì đó là nguồn sáng, nếu không thấy điểm sáng nữa thì đó không phải là nguồn sáng.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận