Giải bài tập vật lý 12 – Chương II – Bài 7 : Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Trang 36 SGK

Đang tải...

Giải bài tập vật lý 12 

Chương II – Bài 7 : Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 36 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Khi O dao động, ta thấy các gợn sóng hình tròn đồng tâm O lan dần ra trên mặt nước.

C2 (trang 38 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Xét thêm điểm A có li độ cực đại

Ta thấy dao động sẽ truyền từ A đến M.

Do đó, điểm M đang có hướng dao động đi lên như hình vẽ.

C3 (trang 39 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Những điểm dao động đồng pha:

– A, E    – B, F

– C, G   – D, H

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Sóng cơ là sự lan truyền những dao động cơ trong môi trường.

Bài 2 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Bài 3 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Định nghĩa 1: Bước sóng (λ) là khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha với nhau.

Định nghĩa 2: Bước sóng (λ) là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

 

Bài 4 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Phương trình sóng từ một nguồn o truyền đến một điểm M dọc theo trục Ox là:


Bài 5 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Vì phương trình sóng có dạng:


Nên Um phụ thuộc vào t và x

Do đó, sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian t vừa có tính tuần hoàn theo không gian X.

Bài 6 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn A. Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

Bài 7 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12                                   

Chọn C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền.

Bài 8 (trang 40 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp:

 

Xem thêm  Giao thoa sóng tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận