Giải Bài Tập Toán 6 Bài 34 Đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng

Đang tải...

Trọn bộ Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 Bài 34 Đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng bộ Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 6. Các bạn có thể tải bản PDF ở cuối trang. Chúc bạn học tốt Toán với bộ tài liệu giải bài tập Toán 6 Bài 34 sau!

Giải Bài Tập Toán 6 Bài 34

Bài 34: ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. ĐOẠN THẲNG

· Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và các điểm nằm giữa hai điểm ấy. Hai điểm A và B là hai đầu mút (mút) của đoạn thẳng AB.

· Đoạn thẳng AB còn có thể gọi là đoạn thẳng BA.

ĐOẠN THẲNG

2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

·  Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Khi đã chọn đơn vị độ dài, độ dài của mỗi đoạn thẳng được biểu diễn bởi một số dương (thường viết kèm theo đơn vị).

· Độ dài đoạn thẳng AB gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B (khoảng cách từ A đến B).

 Quy ước: hai điểm trùng nhau thì có khoảng cách bằng 0 (đơn vị).

3. SO SÁNH ĐỘ DÀI HAI ĐOẠN THẲNG

· Hai đoạn thẳng AB và EG có cùng độ dài thì AB và EG là hai đoạn thẳng bằng nhau và viết AB=EG.

ĐOẠN THẲNG

· Nếu đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài của đoạn thẳng CD thì ta nói đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD và viết AB<CD. Khi đó ta còn nói đoạn CD dài hơn đoạn AB và viết CD>AB.

giải bài tập Toán 6 Bài 34

B. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1.     Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Lời giải

giải bài tập Toán 6 Bài 34

Ta có M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn tâm O nên OM, ON là bán kính.

Suy ra OM=ON (=2cm) (cùng bằng bán kính đường tròn tâm O).

Câu 2.     Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải

Độ dài đoạn thẳng AB là:  12 – 3 = 9 (cm).

Câu 3.     Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Lời giải

Khoảng cách 12 bước chân liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp của bạn Nam có độ dài là:

12 . 0,6 = 7,2 (m).

Nửa bước chân có độ dài là:  0,6 .1/2 = 0,3 (m).

Lớp học đó dài số m là: 7,2 + 0,3 = 7,5 (m).

Câu 4.     Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình sau theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Lời giải

giải bài tập Toán 6 Bài 34

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng: CD<EF<GH<AB<IK

Câu 5.     Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Lời giải

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là: 1,75 + 3 = 4,75 (m).

>> Tải bản PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 6 Bài 33 Điểm Nằm Giữa Hai Điểm Và Tia

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận