Giải bài tập phần tính chất đường phân giác của tam giác sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Giải bài tập phần tính chất đường phân giác của tam giác sách giáo khoa Toán lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Chú ý:

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác.

ĐỀ BÀI:

Bài 15 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Bài 16 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng   \frac{m}{n}

Bài 17 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC(h25)

 

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 15 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Hình a)

AD là tia phân giác của góc BAC  nên:

=> x = 5,6 ( đơn vị độ dài)

Hình b)

Vì PQ là đường phân giác của góc MPN và  MQ = MN – NQ = 12,5 -x .

Theo định lí về đường phân giác của tam giác, ta có:

hay:

Bài 16 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Kẻ AH ⊥ BD

Ta có:

Lại có: AD là đường phân giác của ∆ABC

Do đó:

Bài 17 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác, chứng minh

(theo định lí Ta – lét đảo)

Xem thêm về định lí Ta – lét đảo tại đây! 😛

HS tự giải.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận