Hướng dẫn giải bài 1.1 trang 11 sách bài tập hình học 12

Đang tải...

Bài 1.1 trang 11 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Dùng phép đối xứng qua tâm của hình hộp.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận