Em hãy kể tóm tắt truyện Con Rồng, cháu Tiên – Văn kể chuyện lớp 6

Đang tải...

Em hãy kể tóm tắt truyện Con Rồng, cháu Tiên

Bài làm

       Xưa,  ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Trong một lần lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quái, Lạc Long Quân đã gặp và kết duyên cùng nàng Âu Cư vốn thuộc dòng họ Thần Nông, sống ở vùng núi cao phương Bắc. Sau đó Âu Cơ có mang và đẻ ra cái bọc một trăm trứng. Sau đó, bọc trứng nở ra một trăm người con. Vì Lạc Long Quân không quen sống trên cạn nên hai người đã chia nhau người lên rừng, kẻ xuống biển, mỗi người mang năm mươi người con.                

       Người con trưởng theo Âu Cơ, được tôn lên làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt lên nước là Văn Lang. Khi vua cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, từ đó về sau, cứ cha truyền con nối đốn mười tám đời, đều lấy hiệu là Hùng Vương.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận