Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật Lý

Đang tải...

Ngày 19/1/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố rộng rãi dự thảo Chương trình Vật Lý mới để xin ý kiến các các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục trên cả nước.

Theo dự thảo, trong nhà trường phổ thông, môn Vật lí giúp học sinh có được những tri thức phổ thông cốt lõi của Vật lí học và ứng dụng của chúng trong cuộc sống; giáo dục vật lí được phân bố ở cả ba cấp học với các mức độ khác nhau.

Ở tiểu học, nội dung giáo dục vật lí được tích hợp trong hai môn học: Tự nhiên và Xã hội (các lớp 1, 2, 3); Khoa học (các lớp 4, 5).

Ở trung học cơ sở, nội dung giáo dục vật lí được tích hợp trong môn Khoa học tự nhiên, góp phần đắc lực vào việc phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên.

Ở trung học phổ thông, Vật lí là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên, được lựa chọn theo nguyện vọng của học sinh, với thời lượng 70 tiết/năm học. Những học sinh có định hướng nghề nghiệp cần vận dụng nhiều tri thức vật lí được học thêm 35 tiết chuyên đề/năm học. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp này, môn Vật lí giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực đã được định hình trong giai đoạn giáo dục cơ bản, củng cố các phẩm chất, kĩ năng cốt lõi, tạo điều kiện để học sinh bước đầu nhận biết đúng năng lực, sở trường của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. Trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, chương trình môn Vật lí lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực nhất, đồng thời chú trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, khoa học và công nghệ.

Ở bậc học phổ thông, thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật lí. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng các mô hình vật lí và toán học, chương trình môn Vật lí chú trọng thích đáng đến việc hình thành năng lực tìm tòi khám phá các thuộc tính của đối tượng vật lí thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau.

Chương trình môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng tri thức vật lí vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực trên nền tảng những năng lực chung và năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng vào một số ngành nghề cụ thể

Phân bổ các nội dung khái quát ở bậc THPT

STT Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
1 Các đại lượng vật lí và đơn vị           X            X
2 Phép đo các đại lượng vật lí           X            X
3 Động học
4 Động lực học           X            X
5 Công, năng lượng, công suất           X            X
6 Chuyển động tròn
7 Trường hấp dẫn           X
8 Trái Đất và bầu trời
9 Biến dạng của vật rắn
10 Vật lí nhiệt           X
11 Khí lí tưởng           X
12 Sóng             X          X
13 Dao động             X
14 Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến             X
15 Trường điện             X
16 Dòng điện, mạch điện             X
17 Điện tử             X
18 Hiện tượng điện từ             X
19 Dòng điện xoay chiều             X
20 Vật lí lượng tử             X
21 Vật lí hạt nhân và phóng xạ             X
22 Vật lí trong một số ngành nghề            X
23 Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường             X

 

Xem chi tiết dự  thảo Chương trình tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận