Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Quốc học Huế năm 2010 -2011

Đang tải...

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ

Năm học 2010-2011

Thời gian: 150 phút

Bài 1:

Xác định tham số m để phương trình:

có hai nghiệm phân biệt x1x2 thỏa mãn: 4(x1+x2) = 7x1.x2

>>Xem đáp án tại đây 

Bài 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Khi các số thực x, y thay đổi. Giá trị nhỏ nhất đó đạt được các giái trị nào của x và y.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 3:

a) Giải phương trình:

b) Giải hệ phương trình:

>> Xem đáp án tại đây. 

Bài 4:

Cho tam giác ABC có BC = 5a, CA = 4a, AB = 3a. Đường trung trực của đoạn AC cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K.

a) Gọi (K) là đường tròn có tâm K và tiếp xúc với đường thẳng AB. Chứng minh rằng đường tròn (K) tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.

b) Chứng minh rằng trung điểm của đoạn AK cũng là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 5:

>> Xem đáp án tại đây. 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận