Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Tin lớp 10 Quốc học Huế năm 2008 – 2009

Đang tải...

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TIN QUỐC HỌC HUẾ

Năm học 2008-2009

Thời gian: 150 phút

Bài 1:

Cho biểu thức : 

a)  Tìm x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.

b) Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của P khi: x = 4 + 2\sqrt 3 .

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 2: Giải hệ phương trình : 

Đề thi tuyển sinh THPT Quốc học Huế

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3:

Hai bác nông dân đem trứng ra chợ bán với tống số trứng của hai người là 100 quả. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 90 000 đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của chị thì tội chỉ bán được 40 000 đồng thôi”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng và giá bán mỗi quả trứng của mỗi người là bao nhiêu?

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 4:

a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự dó và điểm D ở ngoài đường thẳng AB sao cho AB.AC = {AD}^2 . Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

b) Dựng một tam giác EFG, biết FG = 6 cm, \widehat {FEG} = 60° và diện tích của tam giác EFG bằng 12{cm}^2 . .

c) Một chiếc cầu được thiết kế như hình dưới đây có độ dài đoạn PQ = 32m, chiều cao MH = 4m. Biết rằng \widehat {PMQ} là cung của một đường tròn. Hãy tính độ dài cung \widehat {PMQ} (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đề thi tuyển sinh THPT Quốc học Huế

>>Xem đáp án tại đây. 
Bài 5:

Trong bảng sau (gồm nhiều dòng và nhiều cột), mỗi ô (được xác định vị trí bởi số thứ tự dòng và số thứ tự cột) chứa một giá trị số theo quy tắc sau:

Đề thi tuyển sinh THPT Quốc học Huế

– Dòng 1 bắt đầu bởi ô có giá trị 2008. Tiếp theo, ô trong cột k ( k ≥ 2) có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột k -1) trừ đi 1.

– Dòng 2 bắt đầu bởi ô có giá trị 2007. Tiếp theo, ô trong cột k ( k ≥ 2) có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột k -1) trừ đi 2.

– Dòng 3 bắt đầu bởi ô có giá trị 2006. Tiếp theọ, ô trong cột k(k ≥2) có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột k -1) trừ đi 3.

– Cứ thế tiếp tục cho các dòng còn lại

a) Tìm giá trị của số chứa trong ô ở dòng 10, cột 20.

b) Tìm các ô chứa số có giá trị 0 trong bảng. Giải thích cách tìm.

>>. Xem đáp án tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận