Đề Thi Toán Lớp 4 Hay Nhất Trên Báo Chăm Học

Đang tải...

Mời các bạn tham khảo đề thi toán lớp 4 trên báo Chăm học gồm các bài tập về tính nhanh tổng và hiệu các chữ số tự nhiên, tìm hai số, bài toán có lời văn.

ĐỀ THI TOÁN LỚP 4

BÁO CHĂM HỌC

1) Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được viết bởi các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Tính nhanh tổng các số đó?

2) Tích của hai số tự nhiên bằng 2160 ở thừa số thứ nhất có chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 2. Nếu đổi 2 chữ số này cho nhau và giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới là 1170. Tìm hai số đã cho?

3) Có 4 thùng kẹo, thùng thứ nhất có 17 kg kẹo, thùng thứ hai có 23 kg kẹo, thùng thứ ba có số kẹo ít hơn trung bình của 3 thùng đó là 4 kg. Thùng thứ tư có số kẹo nhiều hơn mức trung bình của cả 4 thùng là 3 kg. Hỏi thùng thứ tư có bao nhiêu kg kẹo?

4) Tính nhanh:

1+ 2 – 3 – 4 + 5 + 6 -7- 8 + 9 + 10 – 11 – 12 + 13 + … + 2001 + 2002

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Quận Đống Đa Năm 2001

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận