Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội năm 2019

Loading...

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội

Sáng ngày 3.6, Lịch sử là môn thi cuối cùng mà các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2019 của Hà Nội phải hoàn thành.

Dưới đây là đề thi môn Lịch sử, mã đề 019.

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội

Loading...

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 Hà Nội


Xem thêm:

Giải đề Ngữ văn thi vào lớp 10 TP HCM năm 2019

Giải đề Ngữ văn thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2019

Giải đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tại TP HCM năm 2019

Related Posts